Tuinontwerp

Stappen tijdens het ontwerp proces
U heeft besloten een ontwerp te maken. Lees dan hier welke stappen we gaan doorlopen.

Het voorwerk

In het kennismakings gesprek hebben we een ronde gemaakt door de tuin en aan tafel de eerste wensen geinventariseerd. Dan volgt het inmeten, foto's maken en het maken van een ondergrond op schaal zodat we het juiste vertrekpunt hebben. / verhoudingen goed kunnen inschatten. Het maken van een "moodboard" is een goede manier om beelden te koppelen aan wensen

Creatieve fase

Met de verzamelde input en op de gemaakte ondergrond volgt dan de schetsfase. De eerste ideeën worden op papier gezet en getoetst aan functionaliteit en uitvoerbaarheid. Zo wordt er toegewerkt naar een origineel ontwerp waarin u wensen en ideeën zijn verwezelijkt  

Het ontwerp op papier

Tijdens een bezoek wordt het ontwerp op papier aan u gepresenteerd. Middels een ingekleurde tekening waarop de hele tuin gedetailleerd is weergegeven krijgen we een goed beeld van de invulling. Vaak ook nog ondersteunt met aanzichten of foto's van elementen. 

Meestal nemen we dan de tijd om het ontwerp even te laten inwerken. Daarna kunnen eventuele veranderingen worden besproken en verwerkt in het definitieve ontwerp

Soms is het ontwerp al voldoende om tot de uitvoering over te gaan en wordt er geen lijst van hoeveelheden gemaakt.  

Lijst van hoeveelheden en het beplantingplan

De lijst van hoeveelheden is een opsomming van alle materialen en werkzaamheden die verricht moeten worden om de tuin aan te leggen.Met deze lijst kunt u gericht prijs opvragen Om verschillende offertes met elkaar te vergelijken is het belangrijk om een uniforme materiaal en werkomschrijving als uitgangspunt te nemen. 

Uitvoeren

Ga je het zelf doen?

Door hovenier

Ik heb een tuinman

Nazorg